24 C
id

Mak, Nyong Ora Kayak Rika

Mak,  rika keliwat kentheng. Nglairna anak 9 laka sing dijait. Nguat, ngeden, trojol-trojol laka sing didedel wetenge. Nganggo Nini Rayem, mbah Wasem cukup. Bar kwe anake didelah ning tampah nggletak karo ari-arine. Ditugel ari-arine nganggo silad pring tipis. Bar kwe disengkak, urut ngadohna rahim ben ora cepet manak maning. 

Anak-anakmu saiki tah serba medis. Wis jamane apa-apa mlayu bidan, priksa ning rumah sakit. Ben duwe anake ganggang dijejeli KB, kecas-kecus suntik atawa ngepil apa disumpel. Kon nurut pemrentah duwe anak loro bae cukup. Ora gemrayah, kemerab kayak gonteng diketab.

Image by Tri Le from Pixabay


Mak, rika unggal dina temandang tangi uput-uput, sholat wengine kiyeng. Njangan karo adang nganggo kayu. Ora kur cungur sing melu ireng, tembok pedagang karo silit panci, kenceng ya geseng. Asasah nganggo awu karo sabun ndulit. Kosrok-kosrok kosih ditenet temenan ben kinclong. Kukune ireng, tangane kasar ora wedi, wis panganane unggal dina.

Mak, nyong kangen mangan kerak. Adang geseng ning panci, sedurunge mlebu dandang dilebokna kusan. Rasane sedep, gurih. Mak, nyong kangen jangan jamur so sing warnane kuning, wujude bunder akeh ning kebon lagi musim udan. Lah, saiki tah model panganan bera, teng jeprah ning warung, pasar gari ngrogoh sak.

Nyong saiki ora bisa mrentah anake kon ngesur geni, repek nggolet pangpung, nggolet blukang, karo tuku lenga nganggo jirigen. Masak ya kepenak ora mambu sangit mleding. Bumbu saiki tah akeh sing gari nyowek, ora usah ngulek. Sungkang ndolani cowet ya ana blender sing gari mencet.

Mak, saiki nyong ya dadi emak-mak. Sing ngopeni anak, ngising, nguyuh dicewoki. Mangan luwiane anak, sing begadang kari bocah mriyang. Kari ngelud nggamblok bae kayak ceplik. Pundak pondeh ora dirasa. Mak, nyong tah gemenyen doyan mangan sluweg, bodin, busil, boled, ganyong. Lah, anake nyong tah panganan kwe diledekna.😃😃

Mak, nyong dadi anak ora sering nei-nei. Kaping kala nei, rika ngomonge "Ora usah, nyong tah ana. Nggo ko bae pranti jajan anake apa ditabung gawe umah" 😢😢 Apamaning ora usah dijaluk dongane be, wis mesti kari nyuwun ning gusti Allah kosih ndrememel rembel nyebut anake kabeh.

Mak, muga-muga diparingi sehat. Ben kepenak megawene, kepenak ibadahe. Pangampurane nyong mesih sokan ngrepoti. Mesih sering diladeni, madang gari ngeduk, minum gari  glegek. Ampurane nyong, Mak,  lahir batin. Muga-muga kabeh kebaikane Mak gawe dalan maring suarga.

#qismika'smom

Bagi panjenengan sing pinter nulis atau mengarang indah bisa bergabung menulis bareng kita ben tulisanne panjenengan bisa diwaca wong akeh, langsung bae hubungi nomor WhastApp Bumiayuku ya sedulur.
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru
Admin
Admin Bumiayu merupakan kota kecil dimana saya dibesarkan. Perjalanan hidup ini tentu tidak akan melupakan semua jejak yang tertinggal di kota Bumiayu. Pernah menjelajahi seluruh desa di Kec, Salem adalah jejak yang luar biasa selama tiga tahun lamanya.

Posting Komentar

Ads Single Post 4