24 C
id

Pan Mbojo wis runtag ndisiti sih pimen?

Pimang jegang ning teras, sandingane kopi ireng karo udud. Pikirane lagi byang-byangan merga weruh tanggane lubar degawean gede-gedean. Layose mewah, gebyoge ora ecan-ecan. Uang dapur, mas kawin, seserahan karo gegawan ora nyandak ning sake dewek.

Lagi musim corona kayak kie arana wong hajatan laka wedine. Kondangan pada regudugan, salaman karo ngumbrus ngalor ngidul. Sing gawe runtag wonge pada gede, gagah wani mbayar dekore mewah, pelaminane apik, rega riase larang ning arepe nyeglek foto prewedding bingkai gede.

Pan Mbojo wis runtag ndisiti sih pimen?
Image by nihan güzel daştan from Pixabay

Pimang ndempes ning tembok, jiwane kayong mlimpes. Udude sing wis gari bongkote kosih wangwane nyenggol jentike. Pimang njimprak dewek merga keslomod udude dewek. 

"Ko sih lagi apa? Urip sepisan be klelar-kleler temen, sing semangat ragh, wis 2021 koh" Man Sakmad nyemauri

"Iya, man Sakmad kieh lagi nggolet wangsit disit hahaha" Pimang karo gemuyu

"Sing digolet ning masjid, nyemauri sing gawe urip, karo nglirihi gusti Allah tengah wengi" Man Sakmad mbalesi.

"Beres, man" karo nudunna jempol tangan tengene.

Ora nyana Fatimah gadis desa sing duwe lesung pipi, nganggo kudung ijo pupus lagi mlaku sing kadoan. Atine Pimang degdegser ora karuan. Sebenere ana rasa sing durung kelakon maring Fatimah. Tapi Pimang rumangsa wong nganggur, sekolah STM ora lulus karena sering bolos, dadi mundur alon-alon. Cukup mendem sayang ning ati.

Fatimah nambah parek maring deweke. Pen singsot dudu manuk, pen disapa rikuh. Pimang awad-awade sibuk mandengi hp bae, padahal matane plirak-plirik ndeleng langkahe Fatimah pen maring endi.

"Assalamualaykum mas, mamane ana?" Fatimah anjog arepe Pimang

"Wa alaykum salam, iya ana kaeh ning pedangan, mengko tek gero disit" Pimang maring buri, nembe tekan ruang tengah balik maning

" Ohya kelalen, Fat njagong disit, pen minum kopi apa teh?"

" Ora usah repot-repot mas, anu gelisan ikih"

" Pisan-pisan mene rah, Fat mbatiri nyong dopokan mbuh apa hehehe" Pimang wis berusaha ben ora grogi

" Endi mamane koh, mas? Nyong lagi dienteni ning umah kieh"

" ya, tunggu sedela" Pimang karo ngedipna mata

Mamane Pimang teka, jebule tes sholat asar keturon. Fatimah nyampekna amanat sing biyange kon pesen kue bolu 3 loyang, dadar gulung, risoles nggo minggu ngarep acara tunangane Fatimah, karo wong kecamatan sebelah. 

Pimang makin ambyar, atine ambrol maning. Nembe cengar malah dadi ngleob kayak baterai pen entek setrume. Jare mamane Pimang, yu Minah olih PNS tapi duda. Mobil karo umah wis njugrug, anake wadon umur 5 tahun. 

" Mang, harga dirine wong lanang tah kerja, bagena mama mesih sanggup ngempani ko" ujare Yu Minah

"Ngempani, emang nyong pitik, Mak" Pimang protes

" Talagenah koh, sing gawe mama bombong ning kene gelem sholat 5 waktu, gelem diprentah. Muga-muga tah ko ora mencinat ning kana-kana" Yu Minah mbalesi

"Iya, Mak. Nakal tah gemenyen lagi enom. Saiki tah wis tua tobat gari kebluke hahaha" Ujare Pimang

"Ko sih kari mbojo pen ngempani watu kari kebluk bae. Gegawan sing gondal-gandil tok yak belih pantes" 

"Paham, Mak, nggolet kerjaan lagi angel. Doakna ya Mak ben sehat" 

"Aja nggolet kerjaan, kari gelem tah gawe kerjaan dewek. Mama sing gawe kue ko sing ngider bae yak? " Saran Yu Minah

"mmmh, ok tapi tek pasarna online bae sing nganter kurir" jawab Pimang

"Karepmu, sing penting gelem usaha. Kari pengin olih sing kayak Fatimah ya aja wedi rekasa nggolet banda" Yu Minah nyemauri

****

Pelajaran sing dipetik

Mbojo kwe dudu perkara umur atawa mapan ora mapan. Dudu balapan sapa sing menang sapa sing kalah. Mbojo kwe perkara rizki sing Allah sifate rahasia kayak urusan mati. Mbojo hukume bisa sunnah, wajib tergantung keadaane. Sedurunge mbojo ora kur mikir gawan sing nggo seserahan. Luwih penting ilmu karo imane. Ilmu bisa dipelajari lewat buku, nonton pengajian, nguping tausiyah. Ilmu psikologi, tentang seks, parenting, sabar, mandi wajib, mendidik anak dll.

Wong urip ana masalah lumrah, ora tua ora enom kari durung dilawoni mesih ana bae ujiane. Ning Alqurane wis dijelasna, ana ning Albaqarah : 155 sing artine  Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Mangkaneng ujung-ujunge sabar, hadiah Surga kari sabar gampang tah olih piring cantik. Durung mbojo ya sabar sing lakoni karo ikhtiar. Wis mbojo tapi pegat ya sabar sing positif bae pikirane, sing mbojo durung duwe anak juga sabar. Toli ora usah diumbar wis risik-risikan bae ning duwur sajadah ben kosih krungu anjog langit.

Tulisanne : Qismika Mom

Postingan Lama
Postingan Lebih Baru
Admin
Admin Bumiayu merupakan kota kecil dimana saya dibesarkan. Perjalanan hidup ini tentu tidak akan melupakan semua jejak yang tertinggal di kota Bumiayu. Pernah menjelajahi seluruh desa di Kec, Salem adalah jejak yang luar biasa selama tiga tahun lamanya.

Posting Komentar

Ads Single Post 4