Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Corona COVID-19 virus suspect in Indonesia


Suspect Corona Virus Indonesia

Lagi rame nang tivi atawa nang media sosial berita tentang virus Corona.  Virus sing pertama diweruhi nyebar sekang daerah Wuhan nang negara China sampe akhire nyebar hampir nang seluruh negara,  kie sampe saprene durung genah sebabe, apa maning obat anti viruse.  Pirang-pirang ahli virus lan ahli kesehatan sedunia wis neliti lan ngusahakna nggoleti obat sing bisa nangkal utawa nglawan virus kie.  Sebabe virus kie wis nyebar nang menungsa lumayan akeh sampe ewuan. Bahkan ana sing sampe mati.  Tapi ya pirang-pirang sing bisa mari. Intine kie virus ora bisa dianggep remeh soale mematikan.

Ketika wong sing dianggep wis ketularan virus kie biasane sing pertama dilakukna ding otoritas kesehatan kuwe tentu nulung lan ngarantina atawa ngucilna menungsa kuwe.  Tujuan utamane tentu ben virus ora nyebar maring wong liya sing durung ketularan.  Tujuan liyane kuwe ben genah apa penyakite sing ana nang wong kuwe.  Misal jebule dudu kena virus corona ya brati aman.  Wong kuwe olih lunga sing karantina lan bisa urip normal kaya maune.  Nah sing dadi masalah kuwe yen jebule bener kuwe wong kena virus corona.  Wong kuwe kudu bener-bener dikucilna.  Masalah liya juga ana misale bener wis kena virus corona kuwe mau.  Kudu digolet sekang endi kuwe wong bisa kena ketularan virus.  Trus wong-wong lan tempat sing pernah ditemuni lan ditemani ding wong mau sing kena virus corona juga kudu diperiksa.  Tujuane ya meriksa mbokan ana wong liya sing wis ketularan ding wong mau.  Ben wong sing wis ketularan juga bisa ditulungi lan ora nulari wong liya.

Durung tentu

Sing dadi masalah,  ora kabeh wong sing dianggep wis kena virus kuwe ternyata bener-bener kena.  Soale gejala lan tanda-tanda sing katon nang awake kadang ternyata penyakit utawa virus liya.  Pencegahan emang perlu tapi ya aja sampe gawe panik masyarakat. Aja kosih misale  sampe salah ternyata dudu kena virus kuwe. Apa maning kaya sing kejadian temenan nang kene.  Ketika temenan wis ana korban sing ketularan virus corona kie malah identitas lan alamat umahe sampe dikorek-korek diumumna nang media massa.  Sing ana malah gawe masalah anyar. Identitas disebar nang media massa kuwe melanggar hukum. Korban sing wis menderita kena virus kudu kena masalah secara moral karna dianggep nyebarna penyakit.  Umahe ditekani wartawan.  Tanggane ditakoni macem-macem. Ora kaya nang negara Korea sing juga kena virus Corona.  Identitas terduga korban virus diumumna nggo kode.  Dadi ora disebut nama apa maning alamat.  Cukup pihak berwenang bae sing ngerti. Nang kene  malah pihak kuwe sing ngumumna nang media.

Hal sing kaya kie malah anjoge gawe wong sing kena gejala lan tanda-tanda virus corona sungkan nggo nglapor.  Wonge wedi bakal nrima perlakuan sing pada kaya wong sing nang nduwur kuwe mau.  Umahe ditekani wartawan, identitas e dibabar nang media, lan macem-macem lah sing gawe ora nyaman. Bahaya nemen yen sampe kaya kiye.  Penyebaran virus bisa ora terkontrol soale wonge bisa pada ora gelem laporan.

Wis umum

Tapi fenomena kaya kie memang budayane wong kene.  Deleng bae kae misale ana kecelakaan.  Atawa misale ana kejadian kriminalitas apa kuwe pembunuhan apa pencurian lan seliyane.  Dudu nulung korban kecelakaan.  Tapi mung arep nonton.  Arep moto,  arep mideo.  Tesih kelingan pada rah ndean pas ana bom nang daerah Sarinah Thamrin Jakarta.  Genah tesih ana pelaku penembakan lan pengeboman malah wong-wong pada ngrompol kaya Salak arep melu nonton.  Ana bom kok ya ditonton lho?.  Eram aku ta.

Dikaitna karo masalah virus mau kuwe ya ketika diumumna nang media massa alamat lan identitas terduga korban virus Corona,  sing diwedeni kuwe wong-wong malah pada nonton.   Padahal virus kuwe bisa nyebar melalui cairan tubuh misale pas watuk,  wahing dll.  Nah brati kan lokasi alamat korban mau bisa terjadi masih ana virus sing bisa nular maring menungsa liya. Mulane bar diumumna nang media polisi langsung mbatesi lokasi umah kuwe nggo garis polisi.

Trus sing apik pimen?

Emang dadine serba salah sih.  Diumumna salah,  tapi ora diumumna apa maning.  Tapi ya sebenere ana cara ben pada-pada enak mana mene.  Karna belum tentu wong sing lagi ditangani kuwe positif kena virus Corona donge  infone juga dibatasi.  Aja kosih uripe wong kuwe terganggu.  Efeke bisa bahaya.  Kuwe wong bisa dikucilna ding tangga teparone.  Bisa dipecat sing kerjane.  Lan liya liyane.  Misale wis genah kena virus kaya sing lagi kejadian nang Depok kie,  juga aja diumumna kabeh kosih alamat pasti lan informasi liya sing dilarang diumumna nang publik.

Aja kosih korban virus kie juga dadi korban perasaan.  Dadi konsumsi publik.  Sing paling penting maning ben aja dikeponi ding wong liya. Karna efeke bahaya.  Bisa nularna penyakit maring wong sing nekani umahe korban karna arep nonton.  Pejabat publik kudu ngerti tata cara ngumumna ben ana nilai informasine tapi tesih mlebu juga masalah melindungi identitas baik korban atawa kluargane.  Wartawane ya kudu rumangsa.  Ora kabeh bisa dadi konsumsi publik lewat media massa.  Ana hak lan kewajiban sing kudu imbang.  Ana hak wartawan tapi juga ana hak e korban sing kudu dilindungi. Luwih apik maning timbang ngorek identitas korban sebenare media massa bisa nyebarna cara mencegah ben aja sampe kena viruse.  Dadi nilai edukasine sing dikejar.  Aja nilai drama lan misterine bae sing diuber.  Tapi memang kuwe sing payu sih ya?. Kan wong kene emang kepo. /DES

Image by mohamed Hassan from Pixabay

Posting Komentar untuk "Corona COVID-19 virus suspect in Indonesia"

Berlangganan via Email